14. Una persona sola no ho pot saber tot, per tant, un savi és també un ignorant?

G.P.