11. Què és el que és real?

Pedro Arroniz Guerrero (1batA)