13. Realment som qui volem ser o som fruit del que esperen de nosaltres?

U.R.T 1BatB