4.De veritat som feliços? O ens volem creure que ho som?

N.T. C.
1rB