30. Quina és la unitat de mesura de la vida?

Khawla Ghouzali Khatiri 1B BATX