5. Com és el no existir?

Abdelkader Saoudi Lakhmes 1BAT -B