6. Per a què tenim llibertat?

Anna Blanch i Font
1BAT-B