14. Què ens fa ser com som? Per què canvia la nostre mentalitat dia rere dia, any rere any?

Ian Ortega Bosch . 1r B