25. Per què hi ha alguna cosa en lloc de res?


Sebas López 1 B bat