10. Si tots diem veure un color diferent, com sabem quin és el real?

Evelyn Elizabeth Cáceres Velásquez 
1 batx B