3. Quan ens reflectim en el mirall veiem el mateix que veuen els altres?

Marc Rigo Velázquez - 1r de batxillerat A