16. Quan realment deixem de viure?
Yasmine Chekkel
1r BAT B