11. La veritable felicitat surt després dels moments grisos? O només és un miratge...?
Alex Lopez Dominguez 1-Bat A