27. Els cànons de bellesa són realment ètics?

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farah Bachiri 1B BATX