32. La intel·ligència de les màquines tindrà algun límit? Realment què es considera intel·ligència?

Arnau Reyes Isaula// 1r de Batxillerat