7. Com l'aigua, és bo que prenguem diferents direccions o ens cal seguir el curs recte de la vida?

Nom: Pau Madeo Soler
Curs: 1r BAT B