28. Quan arribarà l'univers al seu fi?

-Angely Carranza Romero
-1.A Batxillerat