12. Realment estimes tot allò que valores?

Sònia Puigmolé
1r de Bat B1B