40. Existeix per a algú, el que ningú veu?

Albert Villena
 1C B