27. Perquè a vegades les coses mes petites són aquelles que ens treuen el més gran dels somriures?Eric Cervantes