5. El destí està escrit? O l'escrivim nosaltres?


Marta Quintana García B1B