20. Cal percebre l'absència d'algú per valorar la seva presència?

Estel Viñolas Vergés - B1B