36. És més important arribar al nostre objectiu o el camí que fem per arribar-hi?

Sandra Esgleyes  B1C