13. Sense haver experimentat la infelicitat, podrem trobar la felicitat?

Anna Cardoner 1B