44.Hem de mesurar la distància entre las paraules, els fets, i la vida?

Ainhoa Jiménez 
B1B