12. És el final un nou principi?

Lidia Expósito Bermúdez 1BAT B