8. Per què hi ha alguna cosa on no hauria d'haver res?

SAyra Ruiz 1Bat-A