21. Quan estàs trist ho veus tot fosc?

N.C.P.        1 Bat-A