22. Realment podem saber com és algú a través de la mirada?S.V.R