2. Com seria el no existir?

Abdelkader Saoudi 1BAT B