9. Està el destí escrit o cadascú fa el seu propi?

APG.1BAT B