18. Som éssers complets o necessitem trobar la nostra altra meitat per ser-ho?

Jaime Jara  1A Batx