14. Existeixen les casualitats o el nostre camí està marcat per obstacles que ens posa el destí?


M.G.V 
1A batxillerat.